Kjørelærere

Gunnstein Ekman-Sunde

Martine Hvaal Halvorsen

Preben Kristoffersen

Jørn Sneltvedt

  • Trafikklærer
  • Underviser i:
    Moped, bil, bil med automat, bil med tilhenger

Hege Braarud